ඔබගේම බ්ලොග් අඩවියක් ආරම්භ කරමු

මීට පෙර අප ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීම පිළිබඳව ලිපි රාශියක් ගෙන ආවා මතක ඇති. එහිදී ඔබගේ සිංහල බ්ලොගය තුළින් මුදල් උපයන ආකාරය පිළිබඳව මෙන්ම Google Adsense ඔබගේ බ්ලොගයට ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවත් දැනුම හා මග පෙන්වීමක් ගෙනාවා මතක ඇති. ඒ ලිපි විශේෂයෙන්ම දැනටමත් බ්ලොග් අඩවියක් හිමි කෙනෙකුට නම් ඉතා වැදගත් ලිපි වන්නට ඇතැයි මා විශ්වාස…

ලංකාවට තවමත් නුහුරු Affiliate Marketing තුළින් මුදල් ඉපයීම

Affiliate Marketing යනු ලොව පැරණිම අන්තර්ජාල මුදල් ඉපයීමේ ක්‍රමවේදයකි. ඒ සදහා ආරම්භයක් මේ ලිපිය හරහා ඔබට ලබා ගත හැකිය