ලෝකයේ වැඩිම මුදලක් උපයන වෙබ් අඩවි දහය ගැනයි මේ සටහන

 

ඔන්න ඉතින් මාසයකට විතර පස්සෙ Emoney Sinhala Guide බ්ලොග් එකට ලිපියක් ලියන්න ඕනෙ කියලා මට හිතුනා. මේ 2017 වසර කියන්නෙ මට ගොඩක් කාර්‍යබහුල අවුරුද්දක්. ඒ නිසා බ්ලොග් එක යාවත්කාලීන වෙන්නෙ බොහොම අඩුවෙන්.

ඉතින් නිතර නිතර අන්තර්ජාලය ගවේෂණය කරන මට Income Diary කියන බ්ලොග් එකට යන්න හැකි වුණා. ඉතින් එතනදී මට හම්බවුණා ඉතාම ආකර්ෂණීය ලිපියක්, ඒකෙ දැක්වුණේ ලෝකයේ වැඩිම මුදලක් උපයන වෙබ් අඩවි පිළිබඳවයි.

ඔයාලා දන්නවනේ මම ගොඩක් ආසයි ලෝකයේ වැඩිම මුදලක් උපයන බ්ලොග් අඩවි, ඇඩ්සෙන්ස් වලින් වැඩිම මුදලක් උපයන වෙබ් අඩවි වගේම විදේශීය බ්ලොග් අඩවි කරුවන්ගේ Income Reports කියවන්නත් ආසයි කියලා,

මීට කලින් මම ඔයාලට ගෙන ආ මේ හා සමාන ලිපි ඔයා කියවන්න ඇතැයි කියලා මම හිතනවා.

Google Adsense මගින් වැඩිම ආදායමක් උපයන වෙබ් අඩවි

ලෝකයේ වැඩිම ආදායමක් උපයන බ්ලොග් අඩවි

 

ඉතින් මේ වැඩිම ආදායමක් උපයන වෙබ් අඩවි ගැන කතා කලොත් ඔවුන් උපයන ආදායම ඇත්තටම පිස්සු හැදෙනවා. ඔවුන්ට තතපරයකටත් ඉතා විශාල ආදායමක් තිබෙනවා. ඉතින් කවදා හරි ලංකාවේ වෙබ් අඩවියකුත් මේ ආසන්නයකට වත් යන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

 

  • Amazon

අයිතිකරු – Jeff Bezos

වාර්ෂික ආදායම – $ 24,509,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 776.66

 

  • Google

අයිතිකරු – Lary Page & Sergey Brin

වාර්ෂික ආදායම – $ 23,650,560,000

තත්පරයක ආදායම – $ 769.46

 

  • Comsast

අයිතිකරු – Ralph Roberts

වාර්ෂික ආදායම – $ 9,600,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 304.21

 

  • Ebay

අයිතිකරු – Pierre Omidyar

වාර්ෂික ආදායම – $ 8,727,360,000

තත්පරයක ආදායම – $ 276.56

 

  • Yahoo

අයිතිකරු – Jerry Yang & Darid Filo

වාර්ෂික ආදායම – $ 6,460,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 204.71

 

 

  • Reuters

අයිතිකරු – Marshal Wace

වාර්ෂික ආදායම – $ 3,400,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 107.74

 

 

  • AOL

අයිතිකරු – Erick Prince

වාර්ෂික ආදායම – $ 3,137,100,000

තත්පරයක ආදායම – $ 99.41

 

 

  • Expedia

අයිතිකරු – Added Mark Schoeder

වාර්ෂික ආදායම – $ 2,937,010,000

තත්පරයක ආදායම – $ 93.07

 

 

  • Paypal

අයිතිකරු – Max Levchin, Peter Thiel, Luke Noesk

වාර්ෂික ආදායම – $ 2,900,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 91.90

 

 

  • iTunes

අයිතිකරු – Jeff Robins

වාර්ෂික ආදායම – $ 1,900,000,000

තත්පරයක ආදායම – $ 60.21

 

ඉතින් මේ විස්තර ඔයාගෙ යාලුවන්ටත් දැන ගන්න හැකිතරම් සමාජ ජාල වෙත මෙම ලිපිය බෙදා හරින්න.

 

අපේ අනෙකුත් ලිපිත් කියවීමට අමතක නොකරන්න

ඔයාගෙම කියලා බ්ලොග් අඩවියක් ආරම්භ කරමු

ඔයාගෙ සිංහල බ්ලොග් අඩවියෙන් මුදල් උපයන්නෙ මෙහෙමයි

Google Adsense ඔයාගෙ බ්ලොග් එකටත් ගන්නෙ මෙහෙමයි

 

 

Post Created By : Ishara Madushanka

Admin: Sinhala Subjects Blog

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s