බ්ලොග් අඩවියක් ආරම්භ කිරීමට හොද Niche එකක් සොයා ගන්නේ කොහොමද?

Blogging කියන සංකල්පය මේ වන විට අන්තර්ජාලය තුළ බොහොම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් බවට පත්වෙලා හමාරයි. විදේශීය රටවල බ්ලොග් කරුවන් තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවි හරහා ඩොලර් දහස් ගණනින් උපයමින් සිටිනවා. ඒ අතර Problogger බ්ලොග් අඩවියේ Darren Rowse වගේම ඉන්දියානු බ්ලොග් කරුවකු වන Harsh Agarwal ගේ shoutmeloud බ්ලොග් අඩවි කැපී පෙනෙනවා. ඔවුන් Google Adsense, Affiliate Marketing, Sponsored Reviews, Direct…